Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

ADRESY, TELEFONY, GODZINY URZĘDOWANIA

Adres: Sekretariat:

Urząd Miejski
Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne

tel. (32) 324-80-10
fax. (32) 324-80-06

ADRESY e-mail:

Burmistrz Miasta: burmistrz@laziska.pl

Sekretarz Miasta: sekretarz@laziska.pl

Wydział Organizacyjny: wog@laziska.pl

Wydział Inwestycji: wim@laziska.pl

Wydział Komunalny: wk@laziska.pl

Biuro Rady Miejskiej: brm@laziska.pl

Wydział Mienia Komunalnego: mk@laziska.pl

Wydział Finansowy: fn@laziska.pl

Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu: edukacja@laziska.pl

Wydział Ochrony Środowiska: wos@laziska.pl

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi: rgok@laziska.pl

Referat Zamówień Publicznych i Kontroli: zp@laziska.pl

GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek: 7.30- 17.00

wtorek-piątek: 7.30- 15.30

RACHUNKI BANKOWE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁAZISKACH GÓRNYCH:

  • Rachunek sum depozytowych (wpłaty wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

96 8454 1066 2004 0010 0117 0008

  • Rachunek bieżący Urzędu Miejskiego (czynsze dzierżawne, wieczyste użytkowanie, mandaty, zwroty dotacji udzielonych z budżetu gminy i inne należności budżetowe Urzędu Miejskiego)

37 8454 1066 2004 0010 0117 0003

  • Rachunek podstawowy gminy miejskiej (wpłaty dochodów z jednostek organizacyjnych gminy, wpłaty subwencji i dotacji, wpłaty udziałów i innych podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych)

64 8454 1066 2004 0010 0117 0002

  • Rachunek pomocniczy Urzędu Miejskiego (wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej, targowej, od posiadania psów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

42 8454 1066 2004 0010 0117 0010

TELEFONY:

Burmistrz Miasta: (32) 324-80-10

Zastępca Burmistrza: (32) 324-80-10

Sekretarz Miasta: (32) 324-80-00

Skarbnik Miasta: (32) 324-80-30

Wydział Organizacyjny: (32) 324-80-20

Biuro Promocji i Rozwoju Miasta: (32) 324–80-73

Wydział Finansowy: (32) 324-80-32

Referat Budżetu: (32) 324-80-32

Referat Księgowości UM: (32) 324-80-33

Kasa: (32) 324-80-34

Wydział Spraw Obywatelskich: (32) 324-80-15

Urząd Stanu Cywilnego: (32) 324-80-03

Wydział Prawny: (32) 324-80-04

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: (32) 324-80-63
– w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 324 80 61

Wydział Inwestycji: (32) 324-80-40

Wydział Komunalny: (32) 324-80-49

Zarządzanie Kryzysowe: (32) 324-80-27

Wydział Mienia Komunalnego, ul. Energetyków 5: (32) 324-80-19

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Energetyków 5: (32) 324-80-45

Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu, ul. św. Jana Pawła II 1 (budynek Biblioteki, II piętro): (32) 324-80-53

Biuro Rady Miejskiej: (32) 324-80-01

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Energetyków 5: (32) 324-80-07

Referat Zamówień Publicznych i Kontroli: (32) 324-80-43 (zamówienia publiczne), (32) 32 480 17 (kontrola)

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl