Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

STRAŻ MIEJSKA (tel. 32 2244471)

Wykonuje czynności w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podstawowe zadania to: zapobieganie popełnianiu wykroczeń, zapewnienie wykonywania przepisów prawa miejscowego, kontrola utrzymania ładu, czystości i estetyki na terenie gminy.

MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY I DZIECKA (tel. 32 7218910)

Przedmiotem działania Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka jest wsparcie wszystkich rodzin z terenu Łazisk przeżywających trudności w opiece i wychowaniu dzieci, borykających się z różnorakimi kryzysami, a także do rodzin pragnących jak najlepiej wypełniać zadania w obszarze rodzicielstwa, dążących do zrozumienia swych dzieci na różnych etapach ich rozwoju.

Oferta wsparcia dla rodzin z terenu Łazisk Górnych obejmuje poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, grupowe formy pomocy (tj. prelekcje, szkolenia, spotkania tematyczne, warsztaty, grupy wsparcia) oraz asystę rodzinną. Ośrodek prowadzi również placówkę wsparcia dziennego, oferującą pomoc rodzinom w opiece i wychowaniu dziecka, poprzez objęcie dzieci zajęciami m.in. o charakterze profilaktycznym, wychowawczym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (tel. 32 3262340)

W ramach zadań przyznaje i wypłaca zasiłki celowe i jednorazowe. Przyznaje pomoc rzeczową, udziela schronienia, posiłku, świadczy usługi opiekuńcze nad chorymi, sprawia pogrzeby osobom samotnym, finansuje dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. W ramach zadań zleconych Gminie wypłaca zasiłki stałe, pielęgnacyjne, rodzinne dla kobiet z tytułu ochrony macierzyństwa.

MIEJSKI DOM KULTURY (tel. 32 2241033)

Szczegółowe informacje dotyczące Miejskiego Domu Kultury - adresy placówek, numery telefonów oraz godziny otwarcia - odnaleźć można w module "Kultura i Sport" na stronie Miejski Dom Kultury: www.mdk.laziska.pl

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (tel. 32 2241412)

Szczegółowe informacje dotyczące Miejskiej Biblioteki Publicznej - adresy placówek, numery telefonów oraz godziny otwarcia - odnaleźć można w module "Kultura i Sport" na stronie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (tel. 500 294 578)

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odnaleźć można na stronie internetowej MOSiR-u: www.mosir.laziska.pl

ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ (tel. 32 2244850)

Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych został utworzony 1 stycznia 2005 roku. Kierownikiem Jednostki jest Dyrektor inż. Antoni Moroń. Jednostka realizuje zadania Gminy Łaziska Górne odnoszące się do bieżącego i ciągłego zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie gospodarki mieniem, utrzymania czystości w zakresie powierzonym w Statucie i zatwierdzonych planach rzeczowo-finansowych, a w szczególności:

- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,

- zarządzanie cmentarzem komunalnym,

- działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej,

- prowadzenie usług związanych z oczyszczaniem miasta.

ZESPÓŁ EKONOMICZNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (tel. 32 2241774)

Przedmiotem jego działania jest prowadzenie i utrzymywanie samorządowych jednostek oświatowych (szkół i przedszkoli) oraz wykonywanie innych zadań w zakresie systemu oświaty powierzonych przez organy Gminy.

ŻŁOBEK

Szczegółowe informacje dotyczące Żłobka w Łaziskach Górnych - adres placówki, numery telefonów - odnaleźć można w module "Miasto" na stronie Instytucje Oświatowe.

PRZEDSZKOLA

Szczegółowe informacje dotyczące Przedszkoli w Łaziskach Górnych - adresy placówek, numery telefonów - odnaleźć można w module "Miasto" na stronie Instytucje Oświatowe.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szczegółowe informacje dotyczące Szkół Podstawowych w Łaziskach Górnych - adresy placówek, numery telefonów - odnaleźć można w module "Miasto" na stronie Instytucje Oświatowe.

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl