Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

WAŻNE WYDARZENIA W HISTORII MIASTA

23 marca 1287

Borko z Łazisk darowuje część swych dóbr kościołowi św. Wojciecha w Mikołowie. Pierwsza wzmianka pisemna o wsi rycerskiej Łaziska Średnie.

Przełom XllI / XIV w.

 – 

Lokacja na prawie magdeburskim wsi kameralnej Łaziska Dolne.

II połowa XV w.

 –

Założenie wsi kameralnej Łaziska Górne.

12 marca 1527

 – 

Jan młody Łaziszczan sprzedaje kuzynowi Jerzemu młodemu Łaziszczanowi swoje ojcowskie i macierzyńskie dziedzictwo.

1571

 – 

Ustalenie granicy między Łaziskami Średnimi a Łaziskami Dolnymi i Łaziskami Górnymi.

Ok. 1680

 –

Uruchomienie huty szkła w Łaziskach Górnych.

1683

 –

Wzmianka o kuźni w Łaziskach Średnich.

24 czerwca 1738

 – 

Łaziska nawiedza niszczycielski huragan. Utrwalony w drugiej połowie XVlIl wieku w godle pieczęci gminnej Łazisk Górnych.

1779

 – 

Uruchomienie w Łaziskach Dolnych (przy granicy z Łaziskami Górnymi i Mokrem) kopalni "Szczęście Henryka", zapoczątkowującej zorganizowaną eksploatację węgla kamiennego na terenie Łazisk.

14 lutego 1814

 – 

von Bludowski sprzedaje Łaziska Średnie księciu von Anhalt - Coethen - Pless za 25.820 talarów.

1821

 – 

Otwarcie w Łaziskach Średnich szkoły elementarnej, do której uczęszczają dzieci z Łazisk Dolnych, Górnych, Średnich oraz z Wyr i  Gostyni.

1852

 – 

Wsie łaziskie zostają objęte regularną obsługą pocztową przez Urząd Pocztowy w Mikołowie.

30 grudnia 1856

 – 

Połączenie Łazisk Górnych linią kolejową z Mikołowem i Orzeszem.

1883

 – 

Otwarcie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Łaziska - Tychy.

1893

 – 

Poświęcenie w Łaziskach Górnych kościoła rzymsko - katolickiego.

1906

 – 

Przekazanie do użytku w Łaziskach Górnych pierwszego odcinka sieci wodociągowej.

1917

 – 

Przy kopalni "Książątko" uruchomiono elektrownię oraz fabryki: elektrotermiczną i chemiczną. Początki dzisiejszych zakładów: Elektrownia "Łaziska" i Huta "Łaziska".

19-25 sierpnia 1920

 – 

Drugie Powstanie Śląskie. Powstańcy z Łazisk uczestniczą w likwidacji posterunku policji niemieckiej w Mikołowie.

20 marca 1921

 – 

Plebiscyt na Górnym Śląsku. W Łaziskach na ogólną liczbę głosujących 3.819 osób - 3.106 wypowiedziało się za Polską, a 695 osób za Niemcami.

2/3 maja 1921

 – 

Wybuch trzeciego Powstania Śląskiego Starcie powstańców łaziskich z wojskami włoskimi.

1924

 – 

W Łaziskach Dolnych wybudowano wodną wieżę ciśnień.

1927

 – 

Zakończono budowę ratusza w Łaziskach Górnych.

1940

 – 

Na terenie Łazisk rozpoczynają działalność pierwsze komórki ruchu oporu.

27 stycznia 1945

 –

Wyzwolenie Łazisk spod okupacji niemieckiej

1 sierpnia 1948

 – 

W Łaziskach Górnych otwarto bibliotekę publiczną.

11 listopada 1950

 – 

Ukazuje się zarządzenie Prezesa Rady Ministrów PRL, mocą którego Łaziska Górne uzyskują z dniem 1 stycznia 1951 r. status miasta.

13 listopada 1954

 – 

Łaziska Średnie (połączone z Łaziskami Dolnymi ) otrzymują status osiedla.

1970

 –

Rozpoczęcie gazyfikacji Łazisk Górnych.

1970

 – 

Obok Łazisk Górnych wybudowano obwodnicę trasy międzynarodowej E - 16.

1 stycznia 1973

 – 

Wprowadzenie na terenie PRL nowego podziału administracyjnego. Osiedle Łaziska Średnie zostało włączone w granice administracyjne miasta Łaziska Górne.

1986

 – 

Przekazanie do użytku nowych budynków Urzędu Pocztowego oraz dworca kolejowego (przy linii Katowice - Rybnik).

1987

 – 

Przyznanie miastu Nagrody Wojewódzkiej za osiągnięcia gospodarcze i społeczne w konkursie "Mistrz Gospodarności " za rok 1986.

1987

 – 

Nadanie miastu Łaziska Górne Złotej Odznaki "Zasłużony dla Województwa Katowickiego".

1987

 – 

Obchody Jubileuszu 700-lecia Łazisk Górnych 1988 - Uruchomienie w Łaziskach Górnych nowej automatycznej centrali telefonicznej.

1990

 – 

Przeniesienie Miejskiej Biblioteki Publicznej do wyremontowanego budynku przy ul. Świerczewskiego.

1991

 – 

Oddanie do użytku nowej centrali telefonicznej o pojemności 1000 numerów.

1991

 – 

Rozbudowa szkoły nr 1 , oddanie do użytku części dydaktycznej.

1991

 – 

Uruchomienie przedszkola nr 4 przy ul. Mokierskiej.

1992

 – 

Rozbudowanie sieci wodociągowej, hydroforni, zbiorników. zaplecza technicznego, ul. Świerczewskiego.

1994

 – 

Podpisanie partnerskiej umowy z Powiatem Neuss w Północnej Nadrenii Westfalii.

1995

 – 

Przejęcie Miejskiego Domu Kultury od Huty Łaziska przez miasto.

1996

 – 

Zarejestrowano Związek Komunalny Projektowanego Powiatu Mikołowskiego, w skład którego wchodzą Łaziska Górne.

1996

 – 

Oddano do użytku część dydaktyczną szkoły podstawowej nr 6 przy ul. Wyrskiej.

1997

 – 

Katolickie radio ARKA rozpoczęło emisję swojego programu.

1997

 – 

Obchody 710 - lecia Łazisk Górnych 1997 - uroczyste poświęcenie kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP.

1997

 – 

Przekazano do użytku salę gimnastyczną przy szkole nr 6.

1997

 –

Rozruch oczyszczalni przy ul Południowej.

1997

 –

Uruchomienie stacji benzynowej SHELL.

1997

 – 

Przekształcenie PGKiM w jednoosobową spółkę Gminy z o.o.

1999

 – 

1 stycznia miasto Łaziska Górne weszło w skład nowoutworzonego powiatu mikołowskiego.

15 grudzień 1999r.

– 

Miejska Biblioteka Publiczna przejęła obowiązki Powiatowej Biblioteki Publicznej /porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Miejską Łaziska Górne a Starostwem Powiatowym w Mikołowie/

1 września 2000r.

– 

uruchomienie Przedszkola integracyjnego w dzielnicy Brada

2001

 –

obchody 50-lecia uzyskania Praw Miejskich

2001

 –

otwarcie salonu Daewoo

styczeń 2001

uruchomienie na terenie KWK “Bolesław Śmiały” zakładu wzbogacania węgla

31 sierpnia 2001

 – 

zakończenie działalności przez Szkołę Podstawową nr 4

4 wrzesień 2001

 – 

przejęcie przez Gminę budynku Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Staszica 4a

październik 2001

 – 

Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych rozpoczął wydawanie “Gazety Łaziskiej”

grudzień 2001

 – 

oddanie do użytku budynku socjalnego przy ul. Zwałowej (22 mieszkania)

styczeń 2002

 – 

uruchomienie działalności przez dom handlowy “Albert”

14 luty 2002

 – 

uchwalenie – przyjęcie planu przestrzennego zagospodarowania dla miasta Łaziska Górne

listopad 2002

 – 

powstanie Stowarzyszenia Charytatywnego “Dar Serca”

grudzień 2002

 – 

przeniesienie Przychodni Nr 4 z ul. Sikorskiego 17 do wyremontowanego budynku Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Staszica 4a

czerwiec 2003

 – 

oddanie do użytkowania nowej kwatery na wysypisku śmieci przy ul. Łazy

13 sierpnia 2003

 – 

przejęcie przez Gminę Łaziska Górne terenów po byłym kąpielisku “Żabka” przy ul. Górniczej w Łaziskach Górnych od PKE S.A. Elektrownia “Łaziska”

31 sierpnia 2003

 – 

zakończenie działalności – likwidacja Przedszkola nr 1

styczeń 2004

 – 

oddanie do użytku budynku socjalnego przy ul. Chopina (24 mieszkania)

26 marzec 2004


maj 2004

 -


 –

podpisanie Listu Intencyjnego miedzy miastami Łaziska Górne i Rawenna (Włochy) - pierwszy krok do osiągnięcia statusu miast partnerskich

rozpoczęcie budowy kąpieliska “ŻABKA”

31 sierpnia 2004

zakończenie działalności przez Szkołę Podstawową nr 3 oraz przez Szkołę Podstawową nr 2

24 czerwiec 2006

 – 

Otwarcie ORS „Żabka”

13 sierpień 2006

 -

Oddanie do użytku mieszkań socjalnych ul. Chopina 13

14 grudzień 2006

styczeń 2007


Zasiedlenie budynku socjalnego przy ul. Moniuszki 14

- Rozpoczęcie budowy Hali Sportowej przy ul. Ogrodowej

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl