Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

SERDECZNIE WITAMY!

Z przyjemnością witam Państwa w naszym mieście. Jego bogata i ciekawa historia liczy już sobie ponad 700 lat i powiązana jest z silnymi tradycjami przemysłu górniczego, hutniczego oraz energetycznego obecnego na tym terenie.

Miasto Łaziska Górne położone jest w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i wraz z Mikołowem, Orzeszem, Ornontowicami oraz Wyrami wchodzi w skład powiatu mikołowskiego.

Łaziska Górne to miejsce wyjątkowe, w którym krajobrazy stereotypowo kojarzone ze Śląskiem łączą się z terenami wypełnionymi zielenią – Zielone Łaziska piszą w ten sposób swoją historię na Czarnym Śląsku. Bogactwem Łazisk są jednak przede wszystkim jego mieszkańcy – ludzie pracowici, kreatywni, przedsiębiorczy, którzy tutaj – korzystając ze sprzyjającej lokalizacji miasta, oddalonego zaledwie kilkanaście kilometrów od Katowic i centrum aglomeracji śląskiej, a równocześnie położonego niedaleko Beskidów – znaleźli sprzyjające miejsce do życia.

Łaziska Górne to miasto przyjazne mieszkańcom, oferujące bogatą infrastrukturę społeczno-oświatową, kulturalną i środowiskową, to miasto znakomicie łączące tradycje postindustrialne z innowacyjnymi wyzwaniami XXI wieku, ukierunkowanymi na jakość życia łaziszczan.

Witam Państwa w serwisie internetowym Łazisk Górnych. Jest on przewodnikiem i kierunkowskazem pomocnym do uzyskania podstawowych informacji o naszym mieście.

Mam nadzieję, że internetowa wędrówka po Łaziskach Górnych stanie się wstępem i zachętą do odwiedzenia tego wyjątkowego miasta, do czego namawiam i zapraszam.

WELCOME!

We are pleased to welcome you in our city. Its rich and interesting history stretches back over 700 years and is associated with a strong tradition of mining, metallurgy and energy present in the area.

The city of Łaziska Górne is located in the Silesian Voivodeship, in the southern part of the Upper Silesian Industrial Region and along with Mikołów, Orzesze, Ornontowice and Wyry is part of the Mikołów county.

Łaziska Górne is a unique place where the scenery stereotypically associated with Silesia is combined with areas filled with greenery – the Green Łaziska are writing their history on the background of Black Silesia. Łaziska's wealth stems, above all, from its inhabitants – hard-working, creative and entrepreneurial people who – making use of the city's favourable location, just a few kilometeres from the centre of Katowice and the Silesian agglomeration, while at the same time near the Beskid Mountains – find this a good place to live.

Łaziska Górne is a city friendly to its residents, offering a rich socio-educational, cultural and environmental infrastructure. The city demonstrates a perfect blend of post-industrial traditions with innovation from the XXI century, aimed at a better quality of life for residents.

Welcome to the website of Łaziska Górne. It acts as a guide and valuable indicator for obtaining primary information about our city.

I hope that the virtual tour of Łaziska Górne will act as a prelude and encouragement to visiting this unique city – which I strongly suggest and welcome you here.

Mayor of Łaziska Górne

M.Sc. Eng Aleksander Wyra

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl