Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE

1. Fundacja „Brajlówka” Łaziska Górne KRS 0000446170
43-173 Łaziska Górne, ul. Wyszyńskiego 8

2. Fundacja Alana i Julii KRS 000043952
43-173 Łaziska Górne, ul. Wyszyńskiego 8

3. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki KRS 0000141295
43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30

4. Centrum Społecznego Rozwoju KRS 0000223366
43-190 Mikołów, ul. Jana Pawła II 1/2

5. Towarzystwo Przyjaciół Łazisk KRS 0000065722
43-170 Łaziska Górne, ul. Świerczewskiego 1

6. Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro” KRS 0000244869
43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach Średnich KRS 0000100330
43-174 Łaziska Górne, ul. Pstrowskiego 9

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach Dolnych KRS 0000145132
43-174 Łaziska Górne, ul. Szkolna 6

9. Fundacja Pracownicza Pro-Eko KRS 0000064561
43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30/ 307-308

10. Klub Sportowy „Polonia” KRS 0000165440
43-173 Łaziska Górne, ul. Staszica 31b

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach Górnych KRS 0000114658
43-170 Łaziska Górne, Pl. Ratuszowy 1

12. Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „Promoc” KRS 0000323894
43-173 Łaziska Górne, ul. Lasoki 35

13. Stowarzyszenie Kultury „Drzewo Dobrej Woli” KRS 0000272747
43-170 Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 22a

14. Stowarzyszenie Dziedzictwo Kultury KRS 0000368496
43-170 Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 22a

15. Klub Hodowców Kanarków Kształtnych KRS 0000071999
43-170 Łaziska Górne, ul. Świerczewskiego 2

16. Bezpieczne Miasto KRS 0000034626
43-170 Łaziska Górne, Pl. Ratuszowy 1

17. Regionalne Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Rowerowej KRS 0000202552
43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30

18. Forum Samorządowe Razem dla Przyszłości KRS 0000104357
43-170 Łaziska Górne, ul. Świerczewskiego 2

19. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Białe Misie” KRS 0000043118
43-170 Łaziska Górne, ul. Kościelna 4

20. Śląski Okręgowy Związek Kręglarski w Katowicach KRS 0000053429
43-174 Łaziska Górne, ul. Pstrowskiego 17

21. Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie KRS 0000036174
43-190 Mikołów, Rynek 20

22. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie KRS 0000057478
43-190 Mikołów, Pl. Salwatorianów 4 

23. BO WARTO! Fundacja KRS 0000586994
ul. kard. Wyszyńskiego, 43-173 Łaziska Górne

Stowarzyszenia zwykłe

1. Stowarzyszenie Brada ul. Rolna 9, 43-170 Łaziska Górne

2. Stowarzyszenie „Fight Club Ares” ul. Pstrowskiego 3 lok. 14, 43-173 Łaziska Górne

3. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” ul. Dworcowa 4, 43-170 Łaziska Górne

4. Klub Abstynentów „Pierwszy Krok” ul. Pstrowskiego 17, 43-170 Łaziska Górne

OGŁOSZENIE O POSTAWIENIU W STAN LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA „FORUM SAMORZĄDOWE RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI”

Niniejszym zawiadamiam, że na podstawie uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Forum Samorządowe Razem Dla Przyszłości” z dnia 12 września 2013 roku oraz Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.09.2013r., postawiono Stowarzyszenie „Forum Samorządowe Razem Dla Przyszłości” z siedzibą w Łaziskach Górnych w stan likwidacji oraz wyznaczono likwidatora ww. Stowarzyszenia w osobie Mirosława Dużego. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela likwidator.

W związku z powyższym informuję, że wierzytelności dotyczące likwidowanego podmiotu winny być zgłaszane w terminie jednego miesiąca liczonego od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na adres:

Forum Samorządowe Razem Dla Przyszłości w likwidacji
ul. Świerczewskiego 1
43-170 Łaziska Górne

Zgłoszenia należy dokonywać na piśmie w dwóch egzemplarzach, załączając odpisy dokumentów uzasadniających wierzytelność z określeniem kwoty głównej i odsetek.

Podpisał

Mirosław Duży

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl