Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

WARSZTATY STRATEGICZNE 9 WRZEŚNIA 2015

W środę 9 września 2015r. w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych odbyło się trzecie spotkanie grupy strategicznej powołanej dla wypracowania założeń Strategii Rozwoju Miasta Łaziska Górne na lata 2016-2023.

Spotkanie przybrało formę warsztatów, a uczestnicy podzieleni zostali na grupy, które pracowały w czterech zespołach tematycznych skorelowanych z określonymi po przeprowadzonej analizie SWOT priorytetami strategicznymi, którymi były: Społeczeństwo (kapitał społeczny, intelektualny) Infrastruktura, Gospodarka i Środowisko naturalne. W czasie trwania warsztatów wypełniano matrycę strategiczną poprzez doprecyzowanie celów operacyjnych wraz z miernikami, w których z kolei wskazano konkretne działania kluczowe i kluczowe projekty. Warsztaty te były ostatnimi z zaplanowanego cyklu związanego z pracami nad Strategią Rozwoju Miasta. Kolejnym etapem są prace redakcyjne i następnie konsultacje społeczne projektu Strategii.

WARSZTATY STRATEGICZNE 23 CZERWCA 2015

We wtorek 23 czerwca 2015r. w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych odbyło się drugie spotkanie grupy strategicznej powołanej dla wypracowania założeń Strategii Rozwoju Miasta Łaziska Górne na lata 2016-2023.

Celem pracy było wypracowanie wizji rozwoju miasta Łaziska Górne, przy założeniu, że wizja jest pożądanym obrazem miasta w przyszłości oraz służy koordynowaniu działań diagnostycznych i programowych do planowania i zarządzania strategicznego.

Praca odbywała się w trzech podgrupach, które skupiły się odpowiednio na następujących zagadnieniach: kwestie społeczne, infrastruktura/środowisko/przestrzeń, gospodarka – analizując je pod kątem wyzwań rozwojowych w kontekście przeprowadzonej analizy SWOT.

W kolejnej części panelu warsztatowego skupiono się na wypracowaniu, przynajmniej wstępnych - z racji ograniczonego czasu, wytycznych dotyczących wizji rozwoju Miasta.

W ostatniej części analizowano szczegółowo przygotowaną na pierwszych warsztatach analizę SWOT. Uzupełniono ją o postulaty, które pojawiły się w okresie pomiędzy warsztatami.

 

WARSZTATY STRATEGICZNE 27 MAJA 2015

W środę 27.05.2015r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy strategicznej powołanej dla wypracowania założeń Strategii Rozwoju Miasta Łaziska Górne na lata 2016-2023.

Grupę strategiczną, liczącą blisko 40 osób, utworzyli przedstawiciele wielu środowisk mających wpływ na kreowanie rozwoju naszego miasta. Byli to m.in. przedstawiciele Władz Miasta, Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych gminy oraz Radnych Rady Miejskiej, przedsiębiorców, dużych zakładów pracy z terenu Łazisk Górnych, a także przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz młodzieży.

W czasie trwania warsztatów uczestnicy zapoznali się z podstawami zarządzania rozwojem strategicznym oraz dokonali analizy strategicznej gminy.

Głównymi narzędziami metodycznymi pracy były prezentacje, warsztaty i panele dyskusyjne.

Podsumowaniem spotkania była próba wypracowania założeń do analizy SWOT. Opracowano katalog szans i zagrożeń rozwoju miasta, a także słabych i mocnych stron miasta Łaziska Górne.

Wnioski z pierwszego spotkania grupy strategicznej posłużą jako materiał do dalszych prac nad wizją oraz misją rozwoju miasta. Będą też bazą do wskazania priorytetów i celów szczegółowych rozwoju Łazisk Górnych.

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl